Обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система

16/4/2019