Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №547 гр. Алфатар

26/3/2019