Обявени 4 вакантни длъжности за oфицери в Централното военно окръжие

21/2/2019