Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м-ц януари 2019 год.

12/2/2019