Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землищата на населените места на Община Алфатар за стопанската 2018-2019 г.

8/2/2019