Заповед №РД-058/30.01.2019г. за одобрениена изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 28 в с. Васил Левски

30/1/2019