Отчет за изпълнение на бюджета на Община Алфатар за месец октомври 2018г.

13/11/2018