Заповед №РД-656/02.11.2018г. за одобряване на ПУП–ПР, гр. Алфатар

2/11/2018