Заповед №РД-616/24.10.2018г. за одобряване на ПУП–ПР, гр. Алфатар

25/10/2018