Заповед №РД-610/18.10.2018г. за одобряване на ПУП-ПР за имот №55 с. Васил Левски

18/10/2018