Отчет за изпълнение на бюджета на Община Алфатар за месец септември 2018г.

15/10/2018