ОБЯВЛЕНИЕ във връзка със снегопочистване и зимно поддържане на уличната и пътна мрежа на община Алфатар

10/10/2018