КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР

3/10/2018