Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот в с. Васил Левски

28/9/2018