Обявление за изменение на КП и ПУП–ПР за с. Бистра

14/9/2018