Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2018 г.

12/9/2018