Обявление на решение №354 на ОбС за допускане изработване на ПУП-ПР гр. Алфатар

22/8/2018