Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 31.07.2018 г.

15/8/2018