Обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.

10/8/2018