Заповед №РД-447/25.07.2018г. за одобрение на КП и ПУП–ПР за имот в с. Васил Левски

25/7/2018