Касово изпълнение на бюджета на НУ "Отец Паисий" с. Алеково за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

26/7/2018