Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за месец юни 2018 г.

20/7/2018