Обява за удължаване на срокът за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра

25/6/2018