Обявени 78 вакантни длъжности за войници във военните формирования от ВВС

29/5/2018