Обявени 253 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Карлово, Казанлък, Хасково, Смолян, Асеновград, Мусачево

17/5/2018