Обява за инвестиционно предложение "Закупуване на оборудване за преработка на био орехи"

16/5/2018