Заповед №РД-264/25.04.2018г. за одобрение на КП и ПУП–ПР за имот №329 в с. Васил Левски

25/4/2018