Заповед №РД-263/25.04.2018г. за одобрение на ПУП–ПР за имот №117 в с. Васил Левски

25/4/2018