Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №117 с. Васил Левски

5/4/2018