Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №145 с. Васил Левски

29/3/2018