Обява за 4 вакантни длъжности за oфицери в Централното военно окръжие

17/4/2018