ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 г. НА ДГ - гр. АЛФАТАР

2/4/2018