Заповед №РД-202/28.03.2018г. за одобрение на ПУП–ПР за имот №193 в с. Васил Левски

29/3/2018