Съобщение до собствениците на кучета на територията на община Алфатар

16/3/2018