Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за януари 2018 г.

16/2/2018