Обява за 75 вакантни длъжности за матроси във ВМС

7/2/2018