Обява за 2 вакантни длъжности за офицери,1 за офицерски кандидат,3 за старшини (сержанти) и 6 за матроси(войници)

24/1/2018