Обява за 5 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ,,Н.Й.Вапцаров”

15/1/2018