Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за декември 2017 г.

15/1/2018