Обява за 3 вакантни длъжности за oфицери във Военно-географската служба

2/1/2018