Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за ноември 2017 г.

12/12/2017