Заповед №РД-590/14.11.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 57 с. Цар Асен

14/11/2017