Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за октомври 2017 г.

13/11/2017