Заповед №РД-552/24.10.2017 във връзка със снегоппочистване и зимно поддържане на уличната и пътна мрежа на община Алфатар

24/10/2017