Мерки за ограничаване организирането на нерегламентирани пазари на животни

11/10/2017
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Във връзка с предприемане на мерки за ограничаване организирането на нерегламентирани пазари на животни,Община Алфатар информира собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни, като и гражданите, отглеждащи животни за лична консумация, че съгласно чл.139, ал.1, т.1-3  от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), е забранено:
·   отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
·   отстраняването или нерегламентираната подмяна на индивидуални ушни марки и други средства за идентификация;
·   транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт.
При констатиране на нерегламентирана търговия с животни или нерегламентирани пазари, сигнали могат да се подават на кметовете и кметските наместници на населени места или на дежурните по ОбСС на община Алфатар, осигуряващи 24-часово дежурство на телефон: 086/811 638, 08673/21 79, 08673/21 07, мобилен телефон: 0886591507.