Заповед №РД-539/11.10.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Чуковец

13/10/2017