Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за септември 2017 г.

12/10/2017