Заповед №РД-523/04.10.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Кутловица

4/10/2017