ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 г. НА ДГ - гр. АЛФАТАР

4/10/2017