Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Чуковец

28/9/2017